INFORMACJEUWAGA!!!
TERRORYZM - STOPNIE ALARMOWE

Procedury Wprowadzania Stopni Alarmowych

12.03.2024r. o godz. 10. 00 zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie pt. „Czarodziejskie słowa” w wykonaniu teatru Herbi.
cena – 7 zł.
Prosimy o wpłatę do 8.03.24 u nauczycielek w grupach.

Od  1.03.24r. przyjmujemy informacje dotyczące zgłoszenia dziecka na pobyt w przedszkolu w miesiącu sierpniu. 
Bardzo prosimy o nie zapisywanie dzieci na tzw. wszelki wypadek lecz wg konkretnych potrzeb. Zapisy odbywają się u nauczycielek w swoich grupach do 12.04. 2024.
Informacje zebrane od rodziców są niezbędne do zmiany organizacji pracy przedszkola w miesiącu sierpniu. W miesiącu sierpniu przewiduje się zmianę organizacji pracy – będą grupy łączone. 

                           
Zarządzenie Nr 19/1/2024 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 stycznia 2024r.
(znajduję się w załączniku) określa kroki w procesie rekrutacji.
Ważne daty to:


Terminy Rekrutacji:

04.03.2024 - 22.03.2024: Składanie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się poprzez nabór elektroniczny
lub pobranie dokumentów w siedzibie placówki.

Rodzic składa:
Wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.
Rejestrowanie, pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 10 w Lesznie na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie
 
od 4.03.2024r. godz. 8:00
do 22.03.2024r. godz. 15:00.
 
Logowanie do sytemu w celu zapisu dziecka
od 4 marca 2024-od 8:00
 
Adres logowania dla Rodzica:
naborp-kandydat.vulcan.net.pl/leszno

 
- 25.03.2024 - 15.04.2024: Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i
  dokumentów.
 
- 22.04.2024: Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.
 
- 22.04.2024 - 26.04.2024: Potwierdzenie przez rodziców zakwalifikowanych
  kandydatów.
 
- 30.04.2024: Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.
 
Postępowanie Uzupełniające:
 
- 03.06.2024 - 07.06.2024: Składanie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na
  rok szkolny 2024/2025" wraz z dokumentami.
 
- 10.06.2024 - 21.06.2024:Weryfikacja wniosków i dokumentów.
 
- 24.06.2024: Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.
 
- 24.06.2024 - 26.06.2024: Potwierdzenie przez rodziców zakwalifikowanych
   kandydatów.
 
- 28.06.2024: Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.
 
Kryteria Rekrutacji:
 
1. Etap Pierwszy::
   - Wielodzietność rodziny
   - Niepełnosprawność dziecka lub rodziców
   - Samotne wychowywanie dziecka
   - Objęcie dziecka pieczą zastępczą
 
2. Etap Drugi:
   - Dziecko objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym
   - Rodzice pracujący, studiujący lub uczący się
   - Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola
   - Miejsce zamieszkania w obwodzie szkoły podstawowej
   - Dziecko jednego pracującego rodzica
   - Dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego
 
Rodzice zobowiązani są dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w trakcie składania wniosków.


Zarządzenie nr 19/1/2024
                           


Drodzy Rodzice, dziadkowie, przyjaciele przedszkola!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie na rzecz naszego przedszkola 1,5% podatku dochodowego za rok 2023.
Zebrane w ten sposób pieniądze umożliwiają nam podnoszenie jakości funkcjonowania placówki poprzez doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Prosimy o rozpropagowanie naszej akcji wśród znajomych i przekazanie im danych do wypełnienia deklaracji podatkowych.
Podczas wypełniania formularza PIT 37 prosimy o wpisanie KRS: 0000270261
oraz cel szczegółowy ZIELONY ŚWIAT LESZNO 6223
DZIĘKUJEMY
INFORMACJE, PORADNIA
                       RODZINNAWIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU!Informujemy, że we wtorki w godzinach 14.00 - 15.00 dyrektor przedszkola będzie do dyspozycji rodziców. W celu umówienia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.


Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza rodziców i opiekunów do udziału w warsztatach edukacyjnych

Informacja dotyczy tylko rodziców dzieci nowych – przyjętych do przedszkola  od września danego roku.
Informujemy, iż od dnia 01.02.2022r. korzystamy z nowego systemu do naliczania obecności i odpłatności. Każdy z Państwa będzie miał dostęp do indywidualnego konta dziecka, na którym będą zamieszczane informacje dotyczące pobytu w Przedszkolu i rozliczenia. W związku z tym otrzymają Państwo  na początku miesiąca października na swoją skrzynkę mailową wiadomość z linkiem do samodzielnego ustawienia hasła oraz loginem.
    Wszystkie informacje dotyczące korzystania z aplikacji obecności.pl znajdą Państwo w „Instrukcji dla Rodziców”


 Prośba do rodziców!

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci. Prośba podyktowana jest troską
 o zdrowie  pozostałych dzieci w grupach.
 Dyrektor przedszkola oraz rodzice naszych wychowanków!


   Ze względu na bezpieczeństwo i higienę prosimy rodziców o nie przywiązywanie psów do ogrodzenia przedszkola oraz przed wejściem do budynku! dziękujemy :)


   Informujemy, że drzwi wejściowe do przedszkola są zamykane, w godzinach między 9.00 a 14.00  Prosimy o korzystanie z dzwonka. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia, czynności te zostały podyktowane względami bezpieczeństwa!

 

powrót do góry strony