Kadra pedagogiczna naszego Przedszkola.


                    

Kadrę pedagogiczną  Przedszkola Miejskiego nr 10  ZIELONY ŚWIAT  tworzą nauczyciele wykształceni i kreatywni, którzy jako cel nadrzędny w swojej pracy stawiają na szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój. Nauczyciele w atmosferze ciepła i przyjaźni budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i pedagogiczne. Rozwój dzieci jest ich pasją, która także wyraża się w stałym doskonaleniu swoich umiejętności, poszukiwaniu nowych rozwiązań na warsztatach, zajęciach koleżeńskich, zajęciach otwartych dla rodziców. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, poczucia własnej wartości, optymizmu i kreatywności. Szczególny nacisk kładziemy na szacunek dla dziecka, jego potrzeby i indywidualność oraz wychowanie zgodnie z ekologią.
                                                                                                               
                                                                                                                                                               dyrektor Przedszkola
mgr Beata Majewska

 

                  

 W tym roku w naszym przedszkolu mamy 5 grup dzieci na 9 godzin
I grupa
Kubusie         


mgr Beata Musielak
mgr Milena Kasperska


II grupa
Jeżyki  
Aleksandra Skrobała-Nowak
mgr Milena Kasperska
III grupa
Słoneczka      
mgr Joanna Majcherek
mgr Marzanna Borowiec
mgr Iwona Sujecka

IV grupa
Motylki        

mgr Marzanna Borowiec
mgr Iwona Sujecka


V grupa
Pszczółki
mgr Beata Kaźmierczak
mgr Anita Nowicka
Nauczyciel logopeda - mgr Beata Szpurka
Pedagog specjalny - mgr Bogumiła Wein, mgr Reanata Grycman
Psycholog - mgr Dorota Kasperek

Personel przedszkola dba o dobry wizerunek placówki w środowisku.Ścisła współpraca całego personelu przedszkola tworzy bezpieczne, życzliwe i akceptujące otoczenie w którym funkcjonuje grupa dziecięca z jasnymi i precyzyjnie określonymi normami zachowań.