strona głównao naspersonelprogrammetody pracywizja i misjasylwetka absol.galeriainformacjekontakt


Program Przedszkola


            


Nasze przedszkole
zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Podstawowym celem wychowania w naszym przedszkolu jest wspomaganie i  ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
Wynikające z powyższego celu zadania realizujemy opierając się na programach:

     - "Nasze przedszkole"- M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska
     - "Dziecięca matematyka" - E. Gruszczyk - Kolczyńska
     -  Ekologiczny program autorski - autorami są wszystkie nauczycielki naszego przedszkola
     - "W krainie literek - wesoły alfabet" - autorką jest mgr Beata Kaźmierczak, nauczycielka naszego przedszkola
     - "Program wychowawczy" autorką jest mgr Iwona Sujecka, nauczycielka naszego przedszkola
     - „Eko obserwator – odkrywca,  badacz” – innowacja pedagogiczna, której autorami są
         wszystkie nauczycielki naszego przedszkola
     - „Moje dziecko idzie do szkoły” – program realizowany we współpracy z Powiatową Stacją
         Sanitarno – Epidemiologiczną jest adresowany do dzieci starszych i ich rodziców
     - „Czyste Powietrze Wokół Nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej realizowany
         we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
     - „Mamo Tato wolę wodę” – jest to program pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz
         patronatem merytorycznym Instytutu Matki i Dziecka.
     -
Dzieciństwo bez próchnicy" - program pod patronatem Akademii Medycznej w Poznaniu. Celem programu jest obniżenie   
        częstotliwości występowania próchnicy u dzieci.