strona głównao naspersonelprogramymetody pracywizja i misjasylwetka absol.galeriainformacjehymn


Metody z jakich korzystamy pracując z dziećmi
 
Metoda W. Sherborne

Zwana jest Ruchem Rozwijającym – metoda ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienie motoryki, poczucie własnej siły i sprawności.


Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
Ułatwia rozwój możliwości umysłowych i uzdolnień do uczenia się matematyki.Metoda KniessówW metodzie tej eksponuje się naturalne formy ruchowe, z wyłączeniem baletu i technik sportowych .
Główny tok  zajęć polega na naśladownictwie ruchu prowadzącego, który nie tylko demonstruje ruch,
ale jest również współćwiczącym.

 

Metody aktywizujące To takie sposoby działania, które zachęcają dziecko do poznawania i uczenia się, a w konsekwencji
staną się impulsem jego rozwoju: pomogą lepiej zrozumieć nowe zagadnienia, rozwiną samodzielne myślenie, ułatwią zapamiętywanie, rozbudzą zainteresowania, wyzwolą różnorodne rodzaje aktywności dziecka.

  Pedagogika zabawy Repertuar zabaw zapewnia dobrowolność uczestnictwa, uwzględnia wszystkie poziomy komunikowania się,  posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu, uznaje  niwelowanie lęku i wzmacnianie motywacji wysiłku. 


Ćwiczenia jogi Ćwiczenia mają działanie ogólne, regeneracyjne i usprawniające, wzbogacające. Mają na celu
pobudzenie funkcjonowania organizmu. Poszczególne pozycje ciała skoordynowane są z narzuconym zwolnionym rytmem oddechowym. Wykonuje się je w stanie wyciszenia i rozluźnienia mięśniowego z koncentracją myślową różnych częściach ciała biorących udział w poszczególnych ćwiczeniach.


Ćwiczenia relaksacyjne Ćwiczenia mają zbawienny wpływ na ciało, psychikę  i dobre samopoczucie. Ćwiczenia relaksacji przeciwdziałają stanom lękowym, poprawiają samopoczucie oraz obraz siebie, zmniejszają
nerwowość i nadpobudliwość psychoruchową.Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona Ćwiczenia zalecane dla podniesienia potencjalnych zdolności uczenia się dzieci.
Głównym celem jest
usunięcie w naszym ciele blokad, które są przyczyną niepowodzeń.Metoda Dobrego Startu opracowana przez M. Bogdanowicz Istotną rolę w Metodzie Dobrego Startu pełnią trzy elementy: wzrokowy ( znak graficzny), słuchowy
( piosenka ) i motoryczny ( odtwarzanie znaków graficznych zgodnie z rytmem piosenki ). Ćwiczenia zawarte w metodzie usprawniają jednocześnie analizatory: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno –
ruchowy, kształtują lateralizację i orientację  w schemacie własnego ciała, oddziałują na procesy emocjonalne i zachowania społeczne oraz twórczą aktywność. Dzieci mogą tworzy własne  wzory do piosenek oraz teksty i muzykę.

 

Metoda wczesnego czytania wg dr Ireny Majchrzak Jest to stymulowanie sfer rozwoju małego dziecka z zastosowaniem wielostronnych ćwiczeń o zróżnicowanym charakterze prowadzących do opanowania umiejętności czytelniczych dla dzieci
w  wieku od 3 do 6 lat.. Metoda ta minimalizuje stres, na  który narażone jest dziecko w trakcie nauki czytania poprzez  wczesne jej rozpoczęcie i zabawowy charakter.