strona
                  głównao naspersonelprogramymetody pracywizja i misjaabsolwentgaleriainformacjekontakt            
                 
         Przedszkole Miejskie nr 10 mieści się przy ul. B. Prusa 22c w Lesznie i funkcjonuje od 1.09.1977r. Jego zabudowa jak i teren mu przylegający tworzy ciepły klimat ogniska domowego. Budynek parterowy, otoczony jest dookoła terenem zielonym. Tworzą go krzewy i drzewa, dając naturalny cień podczas dokuczliwych upałów. Plac przedszkolny jest wyposażony w sprzęt do gier i zabaw. Duży dostępny parking umożliwia dogodne parkowanie.       
                     
   
 Nasza placówka realizuje program ekologiczny – dzieci działają w Klubach Ekologicznych, które są odnawiane co roku w miesiącu wrześniu. W związku z ekologiczną działalnością przedszkola organizowane są pikniki, marsze, bale „Zielonych”. Każde dziecko kończące swoją edukację przedszkolną składa przysięgę i uczestniczy w uroczystym pasowaniu na „Małego ekologa”, otrzymując odznakę i legitymację.  
Przedszkole od wielu lat współpracuje z nadleśnictwem Karczma Borowa.
Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
Sprawiamy, że czyją się one kochane, akceptowane, szczęśliwe i z chęcią chodzą do przedszkola.
Dajemy dzieciom równe możliwości:
  - Uczestnictwa w ciekawych zajęciach
  - Swobodnego działania
  - Samorealizacji
  - Jesteśmy otwarci na nowości pedagogiczne, potrzeby dzieci i rodziców
 
   W naszym przedszkolu wszystkie grupy przypisane są do swojej sali, co zapewnia podstawową potrzebę przynależności, której zaspokojenie jest warunkiem poczucia bezpieczeństwa. Dzieci zaspokajają swoją potrzebę aktywności ruchowej w swoich  salach zajęć, które są przestrzenne. W odpowiednich porach roku dzieci korzystają z placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Urządzenia, przyrządy, sprzęt terenowy zachęcają do podejmowania aktywności ruchowej.


    Każda sala przedszkolna przeznaczona dla grupy dzieci ma wydzielone kąciki zgodnie z czynnościami jakie dzieci tam wykonują.
Materiały do różnych form aktywności i zabawki są stale do dyspozycji dzieci, mają one dostatecznie dużo czasu na rozwinięcie i sfinalizowanie swoich działań, mogą posługiwać się przedmiotami w sposób twórczy, mogą organizować, aranżować przestrzeń w sali wg własnych potrzeb, pomysłów sytuacji zabawowej.
W każdej sali znajduje się kącik do zabaw badawczych gdzie dzieci przeprowadzają doświadczenia.


                                                                          
   Bezpośredni kontakt dzieci ze środowiskiem rozwija u nich umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie zgodnych z porami roku. Wzbogaca wiedzę o kraju ojczystym. Wycieczki zaznajamiające z najbliższym środowiskiem wpływają na odczucia dzieci. Potrzeba wyrażania swoich przeżyć i doznań w czasie wycieczek ma odbicie w języku sztuki gestów i symboli.
Przedszkole organizuje wycieczki do różnych ciekawych miejsc. Dzieci mają bezpośredni kontakt z różnego rodzaju przedmiotami, poznają zwyczaje i tradycje, kulturę ludzi dawniej mieszkających na wsi.
Tradycją stały się wycieczki organizowane co roku do gospodarstw agroturystycznych, do lasu, do Teatru Lalek w Poznaniu.
                     W grupach 5,6 latków dzieci uczą się prostej obsługi komputera. Korzystamy z programów edukacyjnych, które są opracowane na zasadzie "uczymy się bawiąc". Forma nauczania staje się dla dzieci zabawą, a nie obowiązkiem. Praca z komputerem umożliwia naszym wychowankom zdobywanie i poszerzanie wiedzy, kształtowanie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wytrwałość, cierpliwość oraz szybkie i celne podejmowanie decyzji.


Od 2000 r  współpracowaliśmy z placówką oświatową w Batouri w Kamerunie. Współpraca ta polegała na wymianie informacji dotyczącej życia dzieci, zwyczajów, tradycji tego kraju. Został opracowany cykl zajęć dostosowany do każdej grupy wiekowej poświęcony życiu i zwyczajom ludności Afryki. Prowadzone były cykliczne zajęcia ukazujące życie, tradycje, zwyczaje i zabawy naszych afrykańskich kolegów. Podsumowaniem zdobytych wiadomości było zorganizowanie wystawy ukazującej współpracę przedszkola z tamtejszą placówką oświatową oraz wystawy prac plastycznych wykonanych przez naszych milusińskich.  


W związku z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej w 2005 r wprowadziliśmy i zapoznaliśmy dzieci ze wszystkimi członkami wspólnoty Europejskiej. Oprócz  klubów ekologicznych były także kluby Małego Europejczyka, w których dzieci poznały zwyczaje, tradycje oraz kulturę danego kraju.