Wizja Przedszkola
               „Dziecko chce być dobre,
Jeżeli nie umie – naucz,
Jeżeli nie wie – wytłumacz,
Jeżeli nie może – pomóż...”
                            Janusz Korczak

Nasze przedszkole jest bezpieczną, zintegrowaną placówką, w której największym dobrem jest dobro dziecka. Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
Nasi wychowankowie chcą się uczyć, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia.
Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola.
Dążymy do tego ,aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy w szkole zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

NASZE DZIECKO:
•    jest kulturalne, posiada dobre maniery
•    jest optymistyczne
•    jest ciekawe świata
•    pyta i poszukuje
•    jest kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania
•    stara się być samodzielne
•    chce i umie się uczyć
•    zna swoje mocne strony i wierzy we własne możliwości
•    jest aktywne i twórcze
•    jest sprawne i rozśpiewane
•    jest radosne, otwarte na innych
•    uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi
•    zna swoje prawa i obowiązki
•    potrafi współpracować z innymi
•    kocha swoją rodzinę
•    szanuje i kocha swój kraj
•    czuje się akceptowane, kochane i szczęśliwe
•    osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do:
– serdecznej, mądrej miłości i ciepła,
– spokoju i samotności, gdy tego chce,
– proszenia o to, czego chce ( ale nie wymagania tego),
– wyrażania swojego zdania,
– nielogicznego postępowania  bez konieczności uzasadniania,
– samodzielnego podejmowania decyzji,
– indywidualnego i własnego tempa rozwoju,
– zabawy i wyboru towarzysza zabawy,
– pomocy ze strony dorosłych,
– popełniania błędów,
– odnoszenia sukcesów,
– zmiany zdania,
– nauki, informacji, badania i eksperymentowania.
 
Dziecko w naszym przedszkolu ma obowiązek:
– używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych,
– dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
– dbać o porządek w swoim otoczeniu,
– dbać o swój wygląd i  estetykę ubrania,
– przestrzegać zasad współżycia w grupie, a w szczególności:
•    okazywać szacunek dorosłym i kolegom ,
•    szanować godność i wolność osobistą drugiego człowieka,
•    wykazywać się empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością.
Misja


 Jesteśmy przedszkolem Rodzinnym. Każde dziecko jest dla nas ważne. Wspólnie z Rodzicami pragniemy stworzyć dla naszych dzieci przytulny i przyjazny „drugi dom”.
Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane. Pragniemy, żeby w przyszłości umiały się wykazać wysoką kulturą osobistą,   mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem.

NASZE PRZEDSZKOLE:
•    zapewnia wysoki poziom opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
•    dba o wszechstronny rozwój dziecka, tworząc warunki umożliwiające mu osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
•    wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka, jego wrodzoną ciekawość zgodnie z jego potencjałem i możliwościami 
     rozwojowymi,
•    promuje zdrowy, aktywny tryb życia,
•    buduje właściwy system wartości,
•    uczy szacunku, tolerancji, patriotyzmu,
•    uczy kultury osobistej,
•    zapewnia dobrą, życzliwą atmosferę,
•    dąży do utrzymania wysokiej jakości pracy,
•    wspiera działania wychowawcze rodziców,
•    integruje środowisko.