Kadra pedagogiczna naszego Przedszkola.


                    

Kadrę pedagogiczną  Przedszkola Miejskiego nr 10  ZIELONY ŚWIAT  tworzą nauczyciele wykształceni i kreatywni, którzy jako cel nadrzędny w swojej pracy stawiają na szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój. Nauczyciele w atmosferze ciepła i przyjaźni budują ciekawe sytuacje dydaktyczne i pedagogiczne. Rozwój dzieci jest ich pasją, która także wyraża się w stałym doskonaleniu swoich umiejętności, poszukiwaniu nowych rozwiązań na warsztatach, zajęciach koleżeńskich, zajęciach otwartych dla rodziców. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, poczucia własnej wartości, optymizmu i kreatywności. Szczególny nacisk kładziemy na szacunek dla dziecka, jego potrzeby i indywidualność oraz wychowanie zgodnie z ekologią.
                                                                                                               
                                                                                                                                                               dyrektor Przedszkola
mgr Beata Majewska

 

                  

 W tym roku w naszym przedszkolu mamy 5 grup dzieci na 9 godzin
I grupa
Kubusie         


mgr Dominika Spychaj
mgr Beata Jankowska


II grupa
Jeżyki  
mgr Marzanna Borowiec
mgr Iwona Sujecka
III grupa
Słoneczka      
mgr Beata Musielak
mgr Agnieszka Grodzka

IV grupa
Motylki        

mgr Barbara Kaftan
mgr Beata Jankowska


V grupa
Pszczółki
mgr Beata Kaźmierczak
mgr Agnieszka Grodzka


Personel przedszkola liczy 20 osób i wszyscy dbają o dobry wizerunek placówki w środowisku.Ścisła współpraca całego personelu przedszkola tworzy bezpieczne, życzliwe i akceptujące otoczenie w którym funkcjonuje grupa dziecięca z jasnymi i precyzyjnie określonymi normami zachowań.