INFORMACJE

Rozpoczęliśmy nowy miesiąc pracy. Zostały utworzone nowe grupy zgodnie z deklaracjami złożonymi przez państwa (dotyczy godzin przyprowadzania i odbierania dziecka).
Prosimy o przyprowadzanie dzieci zgodnie z deklaracją do godziny 8.15 i odbieranie dzieci od godziny 14.30
W dalszym ciągu obowiązują procedury GIS. W związku z tym rodzice nie wchodzą do przedszkola i nie odbijają "pestek". Prosimy o wyrozumiałość, życzymy udanych wakacji.
dyr. Beata Majewska

Rodzice, którzy zadeklarowali chęć przysłania dziecka do przedszkola proszeni są o zapoznanie się z Procedurą Postępowania w Okresie Zagrożenia Koronawirusem.
Po zapoznaniu się z Procedurą proszę o wypełnienie:
- Deklaracji rodziców/opiekunów prawnych w związku ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola 
- Deklaracji dotyczącej zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów dziecka
Deklaracje
Proszę o przesłanie wypełnionych dokumentów na pocztę przedszkola do dyrektora do środy 20.05.2020 do godz. 12.00.

Szanowni Państwo!     
Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki potencjalnie chorobotwórcze zarówno dla podopiecznych, jak i personelu.  W związku z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu zasad.
Jesteśmy w trakcie opracowywania procedur zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne są ogólnie dostępne i prosimy rodziców o zapoznanie się z nimi.
Wytyczne GIS
Jednocześnie informuję, że zbieramy informacje o pilnej  potrzebie przyprowadzania dzieci do przedszkola. Informacje potrzebne są do ustalenia ilości dzieci w oddziale i czasie otwarcia danego oddziału.
21.05.2020 dyrektorzy odbędą z Prezydentem Miasta Leszna konferencję, po której będziemy informować o potrzebach rodziców przysyłania dziecka do przedszkola. W tym dniu zostaną podjęte szczegółowe decyzje o działaniu przedszkola. Proszę o śledzenie informacji z Ministerstwa.   

                                                                                                                 
Dyrektor                                                                                                        
Beata Majewska
Drodzy Rodzice!
Prosimy każdego z rodziców o pisemną deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola od 25.05.2020r. Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu jest wiążąca. Wypełnioną deklarację przesyłamy na maila wychowawcy lub jeśli nie ma możliwości wysłania to drukujemy, wypełniamy i skanujemy np. telefonem a następnie wysyłamy do wychowawcy grupy do 15.05.2020.
Pobyt dziecka jest związany z wytycznymi GIS.
Informacje są niezbędne do prawidłowego przygotowania organizacji pracy przedszkola od 25.05.2020r.

Wzór dokumentu w załączniku - deklaracja

Dyrektor przedszkola


UWAGA RODZICE!!!!!!


Do Przedszkola Miejskiego nr 10 zostały przyjęte dzieci z minimalną ilością 52 punktów.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę  punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Poniżej linki dla osób zainteresowanych.
Lista - przyjęci
lista - nieprzyjęci
Wniosek o odwołanie.

Zarządzenie dyrektora placówki w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolu!
Zarządzenie

Szanowni Państwo,
Dyrektor Przedszkola wystąpił do organu prowadzącego o zgodę na zawieszenie zajęć w przedszkolu w dniach od  6 do 24 maja 2020r.  z uwagi na brak możliwości zorganizowania zajęć i opieki, zapewniającej bezpieczeństwo w placówce dzieciom zgodnie z wytycznymi, jakie dla przedszkoli wydał Główny Inspektor Sanitarny w dniu 30 kwietnia 2020r.
Równocześnie informuję, że w związku z nieprzewidzianym zamknięciem przedszkola nadal przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach.
W razie zmiany sytuacji w zakresie funkcjonowania jednostki, będę Państwa informowała, zarówno poprzez informacje pisemne, jak i umieszczane na stronie internetowej naszego przedszkola. Zarządzenie.
                                                
Dyrektor Pla.


W związku z rekomendacją MEN i Premiera rządu RP o zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków do świąt wielkanocnych oraz realizowaniu od 25 marca 2020 r. podstawy programowej informujemy, na naszej stronie w zakładce informacje zostaną umieszczone linki kierujące na stronę wydawnictwa MAC z których państwo możecie pobrać materiał - karty pracy dzieci oraz zadań do pracy w domu dla 4,5,6l  zgodne z tematyką realizacji  Podstawy Programowej. Obecnie pracujemy na podręcznikach „Nowe przygody Olka i Ady”.

Przygotowane propozycje są bezpłatne, wysokiej jakości i dostępne przez Internet. Dzięki nim nauka zdalna jest nie tylko możliwa ale i wygodna.
Jako Zespół MAC, przygotowaliśmy dla wszystkich komplet materiałów i rozwiązań pomocnych w tym wyjątkowym okresie na stronie
adres strony https://www.mac.pl/publikacje
adres strony https://www.mac.pl/flipbooki#mozabook
adres strony https://www.facebook.com/groups/MacAktywni/
Przygotowaliśmy i rozwijamy codziennie dla Państwa grupy tematyczne, webinary, niezwykle pomocne w obecnej sytuacji:
 
materiały wideo "Szybki pomysł na..." prezentujące możliwości, zasoby oprogramowania Mozabook w korelacji z podręcznikami do klas 4 i 6 wydawnictwa MAC Edukacja (dostępne w grupie @ktywni na Facebook)
adres strony
https://www.facebook.com/groups/MacAktywni/ - 
w grupie tej znajdą Państwo również cykl webinarów poświęconych nauczaniu zdalnemu, praktycznemu wykorzystaniu TIK w edukacji
 
oprogramowanie EClass- darmowe oprogramowanie pozwalające na tworzenie własnych prezentacji, narzędziownik, mini gry matematyczne. Aplikacja umożliwia również nagranie ekranu, nagranie filmu video i udostępnienie go uczniom na maila za pomocą aplikacji, adres strony
http://old.mac.pl/UserFiles/mac_tablica/MACv1.1.15.exe

https://www.facebook.com/anetakone/photos/a.255642918350726/594180077830340/?type=3&theater


📌Rysowanie po śladzie figur geometrycznych
 
    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2017/04/figury-geometryczne-karty-pracy.html

📌Utrwalanie liter zarówno pisanych, jak i drukowanych:
 
    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2018/03/pomoc-dydaktyczna-duzawielka-maa-litera.html
  
    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2018/02/pomoc-dydaktyczna-jaka-to-litera.html
   
    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2017/10/w-dzisiejszym-poscie-darmowe-materiay.html

📌Coś z grafomotoryki
    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2018/04/materiay-do-pobrania-karty-pracy-do.html

📌Ćwiczenie dodawania➕ i odejmowania➖ na konkretach:

    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2018/05/pomoc-dydaktyczna-dodawanie-i.html

📌Wasze ukochane sylabowe kodowanie! Do nauki czytania sylabami - w materiałach sylaby otwarte:

    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2018/05/pomoc-dydaktyczna-sylaby-otwarte.html


📌Kolorowanie według kodu:

    https://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2018/10/pokoloruj-wedug-kodu.html


📌Kolorowanie według wzoru + w materiałach są też puste tabelki, gdzie rodzic będzie mógł sam pokolorować czym chce i z kolorów jakie ma dostępne w   
    domu:
    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2018/07/karty-pracy-pokoloruj-kwadraty-wedug.html

📌Brakujące liczby, czyli tablica setki - ćwiczenie umiejętności liczenia od 1 do 100
    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2018/08/pomoc-dydaktyczna- brakujace-liczby.html 


📌Jabłka do zabawy w klasyfikowanie według kolorów
    http://worekpelenpomyslow.blogspot.com/2019/09/zabawa-matematyczna-cwiczaca.html 

Informujemy, że nasze przedszkole będzie otwarte w okresie letnim  od 1.07 – 31.07.2020r (lipiec).

     Prośba do rodziców!

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci. Prośba podyktowana jest troską
 o zdrowie  pozostałych dzieci w grupach.
 Dyrektor przedszkola oraz rodzice naszych wychowanków!


   Ze względu na bezpieczeństwo i higienę prosimy rodziców o nie przywiązywanie psów do ogrodzenia przedszkola oraz przed wejściem do budynku! dziękujemy :)


   Informujemy, że drzwi wejściowe do przedszkola są zamykane, w godzinach między 9.00 a 14.00  Prosimy o korzystanie z dzwonka. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia, czynności te zostały podyktowane względami bezpieczeństwa!

 

powrót do góry strony