INFORMACJE


Prosimy, aby we wtorek 15.10.19 wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane odświętnie w strój galowy w związku z uroczystością Wprowadzenia Kodeksu Przedszkolaka.

15.10.19 o godz. 9.20 dzieci z grupy Motylki oraz Pszczółki wychodzą na happening na Rynek pt. Żywności nie marnuję, dlatego ją przekazuję.

16.10.19 tj. środa zapraszamy wszystkie dzieci na podchody do lasu do Karczmy Borowej. Prosimy o odpowiednie ubranie dzieci w zależności od pogody (pełne wysokie buty/ kalosze, spodnie, ciepła kurtka…)

15 oraz 16.10.19 na terenie przedszkola będzie prowadzona zbiórka surowców wtórnych (nakrętki i makulatura).

WITAM SERDECZNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA
Uprzejmie proszę o przeanalizowanie , wypełnienie, podpisanie załączonych dokumentów i zwrot zgodnie z instrukcją.
Wykaz załączonych dokumentów:
- Deklaracja w sprawie  korzystania z usług  Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 ( 2 egzemplarze) wraz z 2 załącznikami- uwaga! jeden egzemplarz pozostawiacie Państwo dla siebie, drugi podpisany do zwrotu
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (2 egzemplarze) - uwaga! jeden egzemplarz pozostawiacie Państwo dla siebie, drugi podpisany do zwrotu
- Zgoda na przetwarzanie danych – po wypełnieniu i podpisaniu do zwrotu
Uwaga!
W przypadku konieczności uwzględniania w żywieniu dziecka specjalnych potrzeb proszę dodatkowo indywidualnie pobrać druk (wniosek) u nauczyciela.
Wypełnione dokumenty proszę oddać na zebraniu Rodziców, które odbędzie się w dniu 5.09.2019 (czwartek) o godzinie 16.30. W przypadku nieobecności proszę dokumenty oddać Dyrektorowi lub nauczycielowi w grupie.

Z góry dziękuję za dopełnienie formalności i licząc na owocną współpracę życzę wszelkiej pomyślności dla całej Rodziny 😊

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Przedszkola
Beata Majewska

     Prośba do rodziców!

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci. Prośba podyktowana jest troską
 o zdrowie  pozostałych dzieci w grupach.
 Dyrektor przedszkola oraz rodzice naszych wychowanków!


   Ze względu na bezpieczeństwo i higienę prosimy rodziców o nie przywiązywanie psów do ogrodzenia przedszkola oraz przed wejściem do budynku! dziękujemy :)


   Informujemy, że drzwi wejściowe do przedszkola są zamykane, w godzinach między 9.00 a 14.00  Prosimy o korzystanie z dzwonka. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia, czynności te zostały podyktowane względami bezpieczeństwa!

 

powrót do góry strony