INFORMACJE


Drodzy rodzice po zasięgnięciu informacji od Komitetu Strajkowego powiadamiam, że Przedszkole w dniu 23.04.19 będzie nieczynne. O ewentualnych zmianach będę Państwa informowała na bieżąco.
Dyrektor
Beata Majewska

  Drodzy Rodzice, dziadkowie, przyjaciele przedszkola!
Prosimy o przekazywanie 1% podatku dochodowego za rok 2018 na Przedszkole Miejskie nr 10 w Lesznie – „Zielony Świat”
Podczas wypełniania formularza PIT prosimy o wpisanie KRS: 0000270261
oraz poniższy cel szczegółowy: ZIELONY ŚWIAT LESZNO 6223
Zebrane środki będą przeznaczone na zmodernizowanie oświetlenia sal przedszkolnych oraz dalszą  Rewitalizację terenów zielonych Przedszkola Miejskiego nr 10 w Lesznie – Zielony Świat  tj. na zakup roślinności, którą obsadzone zostaną tereny zielone Przedszkola.
Przekazanie 1% odbywa się w ramach współpracy z Fundacją  Studencką  „Młodzi - Młodym”. Darmowy program do PIT oraz poradnik znajdą państwo na www.fsmm.pl.


Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 poz. 649 ze zm.) w okresie wakacji letnich nasze Przedszkole jest czynne w miesiącu lipcu.

W celu zaplanowania właściwej organizacji pracy przedszkola, proszę przekazać wychowawcom grup informację o pobycie dziecka.

Prosimy o przemyślane decyzje i podanie tylko tych terminów, w których dziecko będzie obecne.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o indywidualny kontakt osobiście lub telefonicznie tel. 65 526 81 26.


Informujemy, iż obowiązkiem rodziców jest poinformowanie dyrektora placówki, bądź nauczycieli w swoich grupach o zmianie adresu miejsca zamieszkania, zameldowania oraz zmianie numeru telefonu.


     Prośba do rodziców!
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci. Prośba podyktowana jest troską
 o zdrowie  pozostałych dzieci w grupach.
 Dyrektor przedszkola oraz rodzice naszych wychowanków!


   Ze względu na bezpieczeństwo i higienę prosimy rodziców o nie przywiązywanie psów do ogrodzenia przedszkola oraz przed wejściem do budynku! dziękujemy :)


   Informujemy, że drzwi wejściowe do przedszkola są zamykane, w godzinach między 9.00 a 14.00  Prosimy o korzystanie z dzwonka. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia, czynności te zostały podyktowane względami bezpieczeństwa!

 

powrót do góry strony